Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.4.3.5.8.