åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.3.2 Ekstraordinær genoptagelse/ansættelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om ekstraordinær genoptagelse/ansættelse vedrørende moms og afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Ekstraordinær varsling og ansættelse på Skatteforvaltningens initiativ (A.A.8.3.2.1).
  • Ekstraordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ (A.A.8.3.2.2).