åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.3 Ekstra ordinær genoptagelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne i SFL § 27 for at foretage eller ændre en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, når de ordinære ansættelsesfrister i SFL § 26 er udløbet.

 Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og regler (A.A.8.2.3.1)
 • De formueretlige forældelsesfristers betydning (A.A.8.2.3.2)
 • Ændringer i privat- eller offentligt grundlag (A.A.8.2.3.3)
 • Ændringer som følge af en ansættelsesændring (A.A.8.2.3.4)
 • Ændringer i køber/sælger situationer (A.A.8.2.3.5)
 • Ændringer som følge af udenlandske myndigheders afgørelser (A.A.8.2.3.6)
 • Ændringer som følge af forsæt eller grov uagtsomhed (A.A.8.2.3.7)
 • Skatterådets mulighed for ændre skatteankenævnsafgørelser (A.A.8.2.3.8)
 • Ændring af identiske sager som følge af underkendelse af praksis (A.A.8.2.3.9)
 • Ændringer som følge af særlige omstændigheder (A.A.8.2.3.10)
 • Betingelsen om varsling inden 6 måneder (A.A.8.2.3.11)
 • Betingelsen om ansættelse inden 3 måneder fra varsling (A.A.8.2.3.12)
 • Særlig kompetenceregel (A.A.8.2.3.13)
 • Primo/ultimoregulering af balanceposter (A.A.8.2.3.14)
 • Særligt om skatte- og afgiftskrav i straffesager (A.A.8.2.3.15).