åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.1 Ordinær genoptagelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Ordinære frister for varsling og ansættelse på SKATs initiativ (A.A.8.2.1.1)
  • Ordinær frist for genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ (A.A.8.2.1.2)
  • Ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag (A.A.8.2.1.3)
  • Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab mv. (A.A.8.2.1.4)
  • Fristforlængelse ved kontrollerede transaktioner (A.A.8.2.1.5)
  • Når den skattepligtige har forskudt regnskabsår (A.A.8.2.1.6)
  • Reguleringer af balanceposter (A.A.8.2.1.7)
  • Fristforlængelse ved omstruktureringer (A.A.8.2.1.8).