Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Ordinære frister for varsling og ansættelse på Skatteforvaltningens initiativ (A.A.8.2.1.1)
  • Ordinær frist for genoptagelse på borgerens initiativ (A.A.8.2.1.2)
  • Ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlaget (A.A.8.2.1.3)
  • Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab (A.A.8.2.1.4)
  • Forlænget frist ved kontrollerede transaktioner (A.A.8.2.1.5)
  • Forskudt regnskabsår (A.A.8.2.1.6)
  • Reguleringer af balanceposter (A.A.8.2.1.7)
  • Forlænget frist ved omstruktureringer (A.A.8.2.1.8).