Indhold

Dette afsnit handler om høring, når Skatteforvaltningen træffer afgørelser.

Afsnittet indeholder:

Særligt om sager om vurdering af fast ejendom

I sager om vurdering af fast ejendom kan vurderingsmyndigheden anvende en særlig deklarationsprocedure, der, når den anvendes, træder i stedet for reglerne i forvaltningsloven. Se vedrørende den særlige deklarationsprocedure ved ejendomsvurdering afsnit A.A.7.4.10.