Indhold

Dette afsnit handler om

  • En parts mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre (A.A.7.4.2.1)
  • Hvornår stilles der krav om fuldmagt? (A.A.7.4.2.2)
  • Toldrepræsentant (A.A.7.4.2.3)