åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om aktindsigt efter forvaltningsloven (FVL).

 Afsnittet indeholder:

Se også

Se også FOU nr. 2020.11 (partsaktindsigt hos Skattestyrelsen).