åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningsloven (SFL).

Afsnittet indeholder:

  • Regel om skattemyndighedernes særlige tavshedspligt (A.A.6.1.2.1)
  • Myndigheder omfattet af den særlige tavshedspligt (A.A.6.1.2.2)
  • Oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt (A.A.6.1.2.3)
  • Omfanget af den særlige tavshedspligt (A.A.6.1.2.4)
  • Undtagelse fra den særlige tavshedspligt (A.A.6.1.2.5)
  • Klage over brud på tavshedspligten (A.A.6.1.2.6).