Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår bestemmelsen om omgørelse ikke finder anvendelse. Se SFL § 29.

Afsnittet indeholder:

  • Disposition, der er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition
  • Specielt reguleret i skattelovgivningen
  • Told- og afgiftsområdet
  • Alternativ til omgørelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

A.A.14.2 - Omvalg.

A.A.14.3 - Skatteforbehold.

Disposition, der er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition

Hvis en disposition er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition, skal der ikke søges om omgørelse.

En fejlagtig indbetaling på kapitalpensionsordning blev skattemæssigt annulleret uden brug af omgørelsesmuligheden i skatteforvaltningsloven. Se TFS2000.798.LSR.

Se også

A.A.7.5.

Specielt reguleret i skattelovgivningen

I de tilfælde, hvor de skattemæssige virkninger af en privatretlig disposition er specielt reguleret i skattelovgivningen, behandles anmodningen ikke som omgørelse.

Tilbagebetaling af indbetalte beløb på skattemæssigt begunstigende pensionsordninger kunne ændres uden anvendelse af omgørelsesmuligheden i skatteforvaltningsloven. Se TFS1998.682.TSS og TFS1999.738.TSS.

Se også

Ligningsvejledningen, Almindelig del 2010-1, afsnit A.C.1.1.1.

Told- og afgiftsområdet

Der eksisterer ikke en tilsvarende bestemmelse som SFL § 29 vedrørende told- og afgiftsområdet.

Dog anses gaveafgift for omfattet af SFL § 29.

Alternativ til omgørelse

I følgende tilfælde kan der i stedet for muligheden for omgørelse vælges:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

TFS2000.798.LSR

Fejlekspedition ikke omfattet af omgørelsesmuligheden.

 
Skatteforvaltningen 
TFS1999.738.TSS

Ændring uden anvendelse af omgørelsesmuligheden.

Tilsvarende:

TFS1998.682.TSS