åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.14.1 Omgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om anmodning om omgørelse. Se SFL § 29

Afsnittet indeholder:

  • Regel om omgørelse (A.A.14.1.1)
  • Betingelser for omgørelse (A.A.14.1.2)
  • Frister for omgørelse (A.A.14.1.3)
  • Pligt til vejledning om muligheden for omgørelse (A.14.1.4)
  • Gebyr, krav til anmodning, tilladelse til omgørelse, klagevejledning (A.A.14.1.5)
  • Dispositioner, der ikke er omfattet (A.A.14.1.6).