åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.14.1 Omgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om anmodning om omgørelse, der er indgivet fra og med 1. juli 1999. Se § 7 stk. 4 i lov nr. 381 af 2. juni 1999 om ændring af skattestyrelsesloven og nu skatteforvaltningslovens § 29.

Afsnittet indeholder:

  • Regel om omgørelse (A.A.14.1.1)
  • Betingelser for omgørelse (A.A.14.1.2)
  • Frister for omgørelse (A.A.14.1.3)
  • Pligt til vejledning om muligheden for omgørelse (A.14.1.4)
  • Gebyr, krav til anmodning, tilladelse til omgørelse, klagevejledning (A.A.14.1.5)
  • Dispositioner, der ikke er omfattet (A.A.14.1.6).

Se også

Se også om omgørelse, der er foretaget inden 1. juli 1999

  • Afsnit A.H.2.4 i Ligningsvejledningen Almindelig del 1998
  • Afsnit S.F.1.2.6 i Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer 1998.