Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse 
  • Skattemæssig behandling af renter
  • Betingelser for skattefrihed

Se også 

Se også afsnit C.C.2.2.1.6 Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse jf. SFL § 52 og tilskud jf. LL § 7 Q.

Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse efter SFL § 52 skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 Q, stk. 1, nr. 1. Se afsnit C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager samt afsnit C.D. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

For selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber gælder det, at udgifter til sagkyndig bistand mv., som er fratrukket i regnskabet, skal tilbageføres i den skattepligtige indkomst, når der tillige modtages omkostningsgodtgørelse for udgifterne. Godtgørelsesberettigede udgifter kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Om udgifter til sagkyndig bistand i klagesager om omkostningsgodtgørelse, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Se afsnit C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Skattemæssig behandling af renter

Se afsnit C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Betingelser for skattefrihed

Se afsnit

  • A.B.1, herunder A.B.1.2.8.2 Indberetningspligt om udgifter til sagkyndig bistand
  • A.B.1.3.1 Pligt til at indberette oplysninger
  • C.C.2.2.1.6 Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse jf. SFL § 52 og tilskud jf. LL § 7 Q
  • C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager
  • C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.