åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de godtgørelsesberettigede sagstyper. Se SFL § 55.

Afsnittet indeholder:

 • Klagesager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten (A.A.13.5.1)
 • Sager, som Skatteministeriet indbringer for Landsskatteretten (A.A.13.5.2)
 • Genoptagelse af klageinstansens afgørelse (A.A.13.5.3)
 • Genoptagelse af skatteforvaltningens afgørelse (A.A.13.5.4)
 • Genoptagelse af skatteankeforvaltningens afgørelse i vurderingssager (A.A.13.5.5)
 • Sager for EU-Domstolen (A.A.13.5.6)
 • Sager omfattet af mekanismer til bilæggelse af skattetvister i EU (A.A.13.5.7)
 • Sager hvor der ikke ydes omkostningsgodtgørelse (A.A.13.5.8)
 • Skattemyndighedens afgørelse skal påklages (A.A.13.5.9)
 • Domstolssager (A.A.13.5.10)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (A.A.13.5.11)