åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.10.3 Domstolsprøvelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for indbringelse af en administrativ afgørelse for domstolene.

Afsnittet indeholder:

De overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans, er behandlet i Skatteministeriets Retssagsvejledning. Se SKM2018.517.DEP.