åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om forældelsesfristen i forældelsesloven og forældelsesregler i andre love samt om beregning af forældelsesfristen.

Afsnittet indeholder:

  • Forældelsesfrister efter forældelsesloven (A.A.9.4.1)
  • Forældelsesfrister på skatter og afgifter (A.A.9.4.2)
  • Forældelsesfrister, forskellige sikkerheder (A.A.9.4.3)
  • Udløb af forældelsesfristen (A.A.9.4.4).