åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.6 Frist for korrektion af gaveanmeldelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Se C.A.6.2 om værdiansættelse af gaver og frist for SKATs ændringer af værdiansættelsen af afgiftspligtige gaver.