åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.4 Ændring af vurdering af fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om ændring af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) og vurderingsloven (VUL).

Afsnittet indeholder:

  • Ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88) (A.A.8.4.1)
  • Ændring af vurdering efter VUL og overgangsregler i EVL §§ 87 og 88 (A.A.8.4.2)