Indhold

Dette afsnit handler om ændring af AM-bidragsopgørelser efter arbejdsmarkedsbidragsloven (AMBL).

Afsnittet indeholder:

  • Ansættelsesfrister
  • Tidligere regler om ansættelsesfrister

Ansættelsesfrister

En AM-bidragsopgørelse er en skatteansættelse, som er omfattet af SFL. Se afsnit A.A.8.1.

Fristerne for ændring af AM-bidragsopgørelser er omfattet af SFL §§ 26-27. Se afsnit A.A.8.2.

Tidligere regler om ansættelsesfrister

Vedrørende indkomstår før 2000 kan den skattepligtiges skatteansættelser fortsat behandles efter de fristregler, der tidligere var gældende, i det omfang disse regler stiller den skattepligtige gunstigere end de gældende regler i SFL. Se afsnit A.A.8.1.