åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2 Ændringer vedrørende skat" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om ændringer vedrørende indkomstskat, ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift.

Lov 2023-06-03 nr. 679, § 14 fik virkning 1. januar 2024 og gennemfører statens overtagelse af opkrævning af de kommunale ejendomsskatter. Herefter er også grundskyld og dækningsafgift omfattet af SFL §§ 26-27.◄ 

Afsnittet indeholder:

  • Ordinær ansættelse/genoptagelse (A.A.8.2.1)
  • Ekstraordinær ansættelse/genoptagelse (A.A.8.2.2).