åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om lighedsgrundsætningens betydning for administrativ praksis. ►◄

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for lighedsgrundsætning►◄ (A.A.7.1.1)
  • Lighedsgrundsætningen (A.A.7.1.2)►◄