åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.7.1 Lighedsgrundsætningen og praksisændring" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om lighedsgrundsætningens betydning for administrativ praksis samt betingelserne for praksisændringer, herunder adgangen til at støtte ret på indholdet af Skatteforvaltningens juridiske vejledninger.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for lighedsgrundsætning og praksisændring (A.A.7.1.1)
  • Lighedsgrundsætningen (A.A.7.1.2)
  • Adgangen til at støtte ret på administrativ praksis (A.A.7.1.3)
  • Fastlæggelse, præcisering og ændring af praksis (A.A.7.1.4)
  • Skærpelse af praksis (A.A.7.1.5)
  • Lempelse af praksis (A.A.7.1.6)