åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om indsigt efter databeskyttelsesforordningen (DBF), jf. databeskyttelsesloven (DBL).

 Afsnittet indeholder:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Følgende afsnit:

  • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og
  • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens del af Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.