Indhold 

Dette afsnit handler om urigtige og ændrede forudsætninger og retsvirkningen af sådanne.

Dette afsnit indeholder:

  • Urigtige forudsætninger og retsvirkningen heraf (A.A.2.8.4.1)
  • Ændrede forudsætninger og retsvirkningen heraf (A.A.2.8.4.2).