åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold 

Dette afsnit handler om betingelserne for, at en person eller en virksomhed kan støtte ret på en forhåndsbesked.

Afsnittet indeholder: