Indhold 

Dette afsnit handler om betingelserne for, at en person eller en virksomhed kan støtte ret på en forhåndsbesked.

Afsnittet indeholder: