Indhold

Dette afsnit handler om international udveksling af bindende svar mv.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning (A.A.3.14.1)
  • Retsgrundlagene (A.A.3.14.2)
  • Fælles hovedtræk ved de to ordninger (A.A.3.14.3)
  • Hvilke tilkendegivelser skal udveksles? (A.A.3.14.4)
  • Hvortil skal der udveksles? (A.A.3.14.5)
  • Hvilke konkrete oplysninger skal udveksles? (A.A.3.14.6)
  • Frister for udvekslingen (A.A.3.14.7)
  • Hvilke danske afgørelser skal udveksles? (A.A.3.14.8)
  • Om den praktiske udveksling af danske afgørelser (A.A.3.14.9)
  • Om den praktiske fremgangsmåde, når en udenlandsk tilkendegivelse ønskes leveret (A.A.3.14.10

Bemærk

Dette afsnit er med Den Juridiske vejledning 2023-2 omskrevet og udbygget.