Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at afvise en anmodning om bindende svar i tilfælde, hvor anmodningen er utilstrækkelig oplyst eller hvor omstændighederne er for usikre eller hvor der er kompetence problemer. Se SFL § 21 og SFL § 24.

Dette afsnit indeholder:

  • Afvisning som følge af spørgsmål om alternative dispositioner (A.A.3.9.1)
  • Afvisning som følge af spørgsmål af teoretisk karakter (A.A.3.9.2)
  • Afvisning som følge af utilstrækkelige oplysninger (A.A.3.9.3)
  • Forbehold som alternativ til afvisning (A.A.3.9.4)
  • Afvisning som følge af usikre omstændigheder i øvrigt (A.A.3.9.5)
  • Afvisning som følge af at der anmodes om tilladelse (A.A.3.9.6)
  • Afvisning som følge af manglende kompetence (A.A.3.9.7)
  • Afvisning som følge af klagebehandling af samme spørgsmål (A.A.3.9.8)
  • Afvisning som følge af udredning eller revision af Skatteforvaltningen (A.A.3.9.9)
  • Andre eksempler vedrørende afvisning (A.A.3.9.10