åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at afvise en anmodning om bindende svar i tilfælde, hvor anmodningen er utilstrækkelig oplyst, eller hvor omstændighederne er for usikre, eller hvor der er kompetenceproblemer. Se SFL § 21 og SFL § 24.

Dette afsnit indeholder:

  • Afvisning af spørgsmål om alternative dispositioner (A.A.3.9.1)
  • Afvisning af spørgsmål af teoretisk karakter (A.A.3.9.2)
  • Afvisning som følge af utilstrækkelige oplysninger (A.A.3.9.3)
  • Forbehold som alternativ til afvisning (A.A.3.9.4)
  • Afvisning som følge af usikre omstændigheder i øvrigt (A.A.3.9.5)
  • Afvisning som følge af at der anmodes om tilladelse (A.A.3.9.6)
  • Afvisning som følge af manglende kompetence (A.A.3.9.7)
  • Afvisning som følge af klagebehandling af samme spørgsmål (A.A.3.9.8)
  • Afvisning som følge af udredning eller revision af Skatteforvaltningen (A.A.3.9.9)
  • Andre eksempler vedrørende afvisning (A.A.3.9.10