åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen mellem afgørelser og andre tilkendegivelser, eksempelvis vejledning.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om forskelle på afgørelser og andre tilkendegivelser (A.A.2.7.1)
  • Betydningen af borgerens/virksomhedens henvendelse (A.A.2.7.2)
  • Aftaler (A.A.2.7.3)