Indhold

Dette afsnit handler om indholdet af vejledningsforpligtelsen samt forskellen mellem afgørelse og vejledning.

Afsnittet indeholder:

  • Indholdet af vejledningsforpligtelsen
  • Forskellen mellem afgørelse og vejledning.

Indholdet af vejledningsforpligtelsen

Lovgrundlaget for forvaltningsmyndighedernes vejledningsforpligtelse findes i FVL § 7. Det fremgår heraf, at en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Forpligtelsen er bred, forstået på den måde, at den omfatter både generel vejledning, vejledning om fremgangsmåder samt vejledning om retsstillingen i konkrete situationer. Hvis en myndigheds tilkendegivelse er udtryk for vejledning, skal procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven ikke iagttages.

Se også afsnit A.A.7.4.1.

Forskellen mellem afgørelse og vejledning

Forskellen mellem afgørelser og vejledning om konkrete situationer består i, at der er tale om en afgørelse, når en myndighed fastslår retsstillingen vedrørende et realiseret faktum. Se nærmere om forskellen under afsnit A.A.2.7.