Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for, at det har betydning at skelne mellem på den ene side afgørelser og på den anden side vejledning, tilkendegivelser, processuelle beslutninger og efterangivelser, der ikke er afgørelser. Desuden nævnes de relevante retsregler.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for beskrivelsen
  • Retsregler.

Baggrunden for beskrivelsen

Baggrunden for beskrivelsen af forskellen mellem afgørelser og vejledning er navnlig, at hvis der er tale om en afgørelse, skal henholdsvis forvaltningslovens og skatteforvaltningslovens procedurebestemmelser følges. Se afsnit A.A.7. Der er herunder sædvanlig klageadgang. Se afsnit A.A.10.

Vejledning er som udgangspunkt faktisk forvaltningsvirksomhed, hvorfor procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven ikke skal iagttages.

Retsregler

De grundlæggende regler om afgørelsesbegrebet og vejledningsforpligtelsen findes i henholdsvis