åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om omkostningsgodtgørelse til fysiske eller juridiske personer for udgifter til sagkyndig bistand mv. i forbindelse med klagesag over skatter, told og afgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlaget for omkostningsgodtgørelse (A.A.13.1)
 • Omkostningsgodtgørelsens størrelse (A.A.13.2)
 • Hvem kan få godtgørelse? (A.A.13.3)
 • Godtgørelsesberettigede udgifter (A.A.13.4)
 • Godtgørelsesberettigede sagstyper (A.A.13.5)
 • Vurdering af graden af medhold (A.A.13.6)
 • Udtalelse fra den administrative myndighed (A.A.13.7)
 • Udbetaling af godtgørelsen (A.A.13.8)
 • Overdragelse af kravet om omkostningsgodtgørelse (A.A.13.9)
 • Forældelse af krav om omkostningsgodtgørelse (A.A.13.10)
 • Vurdering af salærkrav (A.A.13.11)
 • Administration af ordningen om omkostningsgodtgørelse (A.A.13.12)
 • Dokumentation i forbindelse med ansøgning (A.A.13.13)
 • Den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse (A.A.13.14)
 • Indberetning af tredjemandstilskud (A.A.13.15).