åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning, hvis der sker tilbagebetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Henstand i forbindelse med klager (A.A.12.1)
  • Tilbagebetaling som følge af afgørelse (A.A.12.2)
  • Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra Skatteforvaltningen (A.A.12.3).