åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.11 Syn og skøn" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om anvendelsen af syn og skøn i skattesager.

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet syn og skøn, regler, formål og anvendelsesområde (A.A.11.1)
  • Skønsforretningens gennemførelse (A.A.11.2)
  • Nyt syn og skøn (A.A.11.3)
  • Fristafbrydelse og suspension (A.A.11.4).