åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.9 Forældelse af fordringer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

 • Lovgrundlag (A.A.9.1)
 • Forældelseslovens anvendelsesområde (A.A.9.2)
 • Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt (A.A.9.3)
 • Forældelsesfristens længde (A.A.9.4)
 • Afbrydelse af forældelsen (A.A.9.5)
 • Særligt om skattekrav - hovedregler, undtagelser, forfaldstidspunkt og foreløbig afbrydelse (A.A.9.6)
 • Særligt om skattekrav - afgrænsning og samspil med fristreglerne (A.A.9.7)
 • Kompetence og klage (A.A.9.8)
 • Forældelse af toldkrav (A.A.9.9)
 • Særlige forhold (A.A.9.10)
 • Konsekvensen af forældelse (A.A.9.11)
 • Overgangsregler (A.A.9.12).