åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8 Fristregler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om fristregler.

 Afsnittet indeholder:

  • Generelt om ansættelsesfristerne (A.A.8.1)
  • Ændringer vedrørende indkomst- og ejendomsværdiskat (A.A.8.2)
  • Ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift (A.A.8.3)
  • Vurdering af fast ejendom (A.A.8.4)
  • Særlige frister for told (A.A.8.5)
  • Frist for korrektion af gaveanmeldelser (A.A.8.6)
  • Frist for registrering af køretøjer (A.A.8.7).