åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.6 Offentlighed og tavshedspligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om offentlighed og tavshedspligt.

Afsnittet indeholder:

  • Tavshedspligt (A.A.6.1)
  • Aktindsigt (A.A.6.2)
  • Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (A.A.6.3)
  • Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (A.A.6.4).