åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om offentlighed og tavshedspligt.

Afsnittet indeholder:

  • Tavshedspligt (A.A.6.1)
  • Aktindsigt (A.A.6.2)
  • Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (A.A.6.3)
  • Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (A.A.6.4).