Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende principper for en forvaltningsmyndigheds adgang til at tilbagekalde ►eller annullere◄ en allerede truffet afgørelse, når der ikke eksisterer særskilt hjemmel til at tilbagekalde ►eller annullere◄ afgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund (A.A.5.1)
  • Tilbagekaldelse ►og annullation◄ i begunstigende retning (A.A.5.2)
  • Tilbagekaldelse ►og annullation◄ i bebyrdende retning (A.A.5.3)
  • Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet (A.A.5.4).