Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende principper for en forvaltningsmyndigheds adgang til at tilbagekalde eller annullere en allerede truffet afgørelse, når der ikke eksisterer særskilt hjemmel til at tilbagekalde eller annullere afgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund (A.A.5.1)
  • Tilbagekaldelse og annullation i begunstigende retning (A.A.5.2)
  • Tilbagekaldelse og annullation i bebyrdende retning (A.A.5.3)
  • Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet (A.A.5.4).