åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende principper om en forvaltningsmyndigheds adgang til at tilbagekalde en allerede truffet afgørelse, når der ikke eksisterer særskilt hjemmel til at tilbagekalde en afgørelse.

 

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund (A.A.5.1)
  • Tilbagekaldelse i begunstigende retning (A.A.5.2)
  • Tilbagekaldelse i bebyrdende retning (A.A.5.3)
  • Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet (A.A.5.4).