åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om adgangen til at støtte ret på en ulovbestemt forhåndsbesked

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en uformel forhåndsbesked - kendetegn og afgrænsning (A.A.2.8.1)
  • Forholdet til vejledningspligten og Skatteforvaltningens pligt til at give ulovbestemte forhåndsbeskeder (A.A.2.8.2)
  • Betingelser for at støtte ret på en ulovbestemt forhåndsbesked (A.A.2.8.3)
  • Urigtige eller ændrede forudsætninger (A.A.2.8.4)
  • Forbehold i forhåndsbeskeden (A.A.2.8.5)