åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om borgeres og virksomheders adgang til at få bindende svar om skatte- og afgiftsmæssige virkninger af dispositioner, der kan medføre sådanne virkninger.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og regler (A.A.3.1).
 • Arten af de spørgsmål, der er omfattet af ordningen om bindende svar (A.A.3.2).
 • Kompetencefordelingen mellem Skatteforvaltningen og Skatterådet (A.A.3.3).
 • Muligheden for at spørge om virkningerne for andre af spørgerens disposition (A.A.3.4).
 • Bindende svar bagud i tid (A.A.3.5).
 • Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen (A.A.3.6)
 • Tilfælde hvor flere involverede parter alle skal indgive anmodning (A.A.3.7).
 • Fastlæggelse af gebyr for anmodninger (A.A.3.8).
 • Muligheden for afvisning af en anmodning (A.A.3.9).
 • Bindende virkning fremadrettet (A.A.3.10).
 • Bristende forudsætninger for svaret (A.A.3.11).
 • Særligt om bristende forudsætninger på afgiftsområdet (A.A.3.12).
 • Klage over bindende svar (A.A.3.13).
 • Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere (A.A.3.14)
 • Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3.15).