Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der er kendetegnende for en afgørelse, og hvad der er forskellen på afgørelser i forhold til vejledning, tilkendegivelser, processuelle beslutninger og de særligt anvendte efterangivelser. Afsnittet behandler desuden Digital Ret Indberetning på moms- og afgiftsområdet.

 Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og regler (A.A.2.1)
  • Afgørelsesbegrebet (A.A.2.2)
  • Særligt om afgørelser om told (A.A.2.3)
  • Processuelle beslutninger (A.A.2.4)
  • Særligt om processuelle beslutninger vedrørende persondataloven (A.A.2.5)
  • Vejledning (A.A.2.6)
  • Afgrænsning mellem afgørelser og andre tilkendegivelser (A.A.2.7)
  • Særligt om efterangivelser (A.A.2.8)
  • Særligt om Digital Ret Indberetning (A.A.2.9).