åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.2 Afgørelser kontra vejledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der er kendetegnende for en afgørelse og hvad der er forskellen på afgørelser i forhold til vejledning, tilkendegivelser, processuelle beslutninger og de særligt anvendte efterangivelser. ►Afsnittet behandler desuden Digital Ret Indberetning på moms- og afgiftsområdet.◄

 Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og regler (A.A.2.1)
  • Afgørelsesbegrebet (A.A.2.2)
  • Særligt om afgørelser om told (A.A.2.3)
  • Processuelle beslutninger (A.A.2.4)
  • Særligt om processuelle beslutninger vedrørende persondataloven (A.A.2.5)
  • Vejledning (A.A.2.6)
  • Afgrænsning mellem afgørelser og andre tilkendegivelser (A.A.2.7)
  • Særligt om efterangivelser (A.A.2.8)
  • ►Særligt om Digital Ret Indberetning (A.A.2.9).◄