åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.2 Afgørelser kontra vejledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der er kendetegnene for en afgørelse og hvad der er forskellen på afgørelser i forhold til vejledning, tilkendegivelser, processuelle beslutninger samt de særligt anvendte efterangivelser på momsområdet.

 Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og regler (A.A.2.1)
  • Afgørelsesbegrebet (A.A.2.2)
  • Særligt om afgørelser om told (A.A.2.3)
  • Processuelle beslutninger (A.A.2.4)
  • Særligt om processuelle beslutninger vedrørende persondataloven (A.A.2.5)
  • Vejledning (A.A.2.6)
  • Afgrænsning mellem afgørelser og andre tilkendegivelser (A.A.2.7)
  • Særligt om efterangivelser (A.A.2.8).