Dato for udgivelse
08 apr 2010 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2010 11:05
SKM-nummer
SKM2010.256.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-207398
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Arbejdsgiveren og A-skat, udenlandsk arbejdskraft
Resumé

Sagen omhandler, hvorvidt der i forbindelse med indgåelse af 15 kontrakter inden for produktion af juletræer, pyntegrønt m.v., foreligger entrepriseaftale eller arbejdsudleje vedrørende udførelse af de i kontrakterne angivne arbejdsopgaver. Skatterådet svarer bekræftende på, at de som bilag 1 til 15 vedlagte kontrakter med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskatteloven § 48 B

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskatteloven § 48 B

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 C.1

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 1 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 2. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 2 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 3. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 3 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 4. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 4 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 5. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 5 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 6. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 6 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 7. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 7 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 8. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 8 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 9. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 9 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 10. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 10 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 11. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 11 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 12. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 12 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 13. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 13 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 14. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 14 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 15. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 15 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 og 2 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje

Spørgers forslag

Fsva. spørgsmål 1-15: Ja.

SKATs indstilling

Fsva. spørgsmål 1-15: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS´ aktivitet er produktion og salg af juletræer og pyntegrønt.

Spørgerens repræsentant har oplyst, at spørgeren påtænker at indgå entreprisekontrakter med et eller flere udenlandske firmaer etableret i andre EU-Iande, som beskrevet i de som bilag 1-15 vedlagte entreprisekontrakter med appendix 1 og 2.

Kontrakterne fremlagt som bilag 1-15 er ens - bortset fra entreprisesummen, mens de individuelle entrepriseopgaver og individuelle vilkår aftales i appendix 1 til hver kontrakt. Appendix 2 er en oversigt over de adresser hvor entreprisen skal udføres i forhold til den konkrete kontrakt. Bilag 1 har følgende indhold:

"

Service Agreement

Between:

A ApS (hereafter called the "Customer")

And

Contractor xx. Company code xx. Home VAT reg. Number. DK VAT reg. Number (hereafter called the "Contractor")

The Parties have today concluded this Service Agreement on the following conditions:

1. Obligations of the contractor

1.1. Performance of the Services

The Contractor is responsible for due performance of the Services according to this Agreement. The Contractor shall perform the Services, which are described in Appendix No.1 within the time stated in Appendix No. 1

For the performance of the Services the Contractor may use its own personnel or other persons i.e. sub-contractors without prior written consent from the Customer. The Contractor is responsible for the Personnel having the needed qualifications to perform the Services correctly and in accordance with this Agreement and branch norms.

The Contractor decides alone the number of Personnel needed to perform the Services according to this Agreement

The Services shall be performed at the addresses provided for in Appendix No. 1.

The contractor and the Customer will evaluate the proceeding of the Services according to this Agreement by phone or e-mail every 7 days during the period of validity of the Agreement.

The Contractor shall appoint a foreman of the Personnel group, who speaks and writes an acceptable and understandable English or German to whom the Contractor will give the necessary instructions in order to fulfil this Agreement. The Customer has no right to instruct the Personnel and all requests from the Customer regarding this Agreement should be made directly to the Contractor or to the foreman who refer to the Contractor for instructions. The foreman is entitled to make arrangements for the performance of the Services on a general basis.

The Contractor declares by signing this Agreement to be registered for Danish VAT in Denmark and with the Danish tax authorities and the RUT Register according to Danish legislation.

The Contractor declares by signing this Agreement that all Services will be performed under compliance to Danish legislation concerning working environment, working hours, holiday and that all Personnel is insured for work-related damages. Further the Contractor declares by signing this Agreement to have possession a valid formula E 101 stating coverage of social security in their home country for all Personnel working in Denmark.

1.2. Cost

The Contractor or sub-contractors shall bear all cost related to providing the Services according to the Agreement, such as - but not restricted to- travelling cost, food etc., accommodation cost of the Personnel and transportation cost to and from the place where the Services are to be performed.

1.3. Accommodation

In case the Customer is able to provide accommodation for the Contractor´s personnel the Contractor undertakes obligation to pay rent for accommodation according to separate written rental agreement between the Parties. The rent so agreed shall be deducted from total amount due between the parties upon issuing invoice according to section 4.2.

2. Obligations of the Customer

2.1. Complains

The Customer shall inform the Contractor in written concerning any problems related to this Agreement occurring in the period of validity of this Agreement no later then 3 days after the problems have occurred. In case the Customer submits complains to the Contractor later than provided for this Chapter, Services shall be considered performed in accordance with this Agreement.

2.2. Settlement

The customer shall pay for the Services duly and in terms provided in this Agreement.

3. Tools etc.

Any tools or machinery provided by the customer in order for the contractor to perform the Services must be stated in appendix 1 and must be rented by the Contractor for the amount stated in appendix 1 for the period of this service agreement.

The rent is deducted on the final invoice from the Contractor according to section 4.2.

Other necessary tools and machinery than stated in Appendix 1 that are needed for the Contractors due performance of the Services according to this Agreement must be provided by the Contractor without any cost or concern to the Customer.

The customer shall provide the materials stated in appendix 1 without cost to the Contractor.

4. Price and payment terms

4.1. Price

The price for the services specified in Appendix 1 shall constitute the total amount of

DKK xxx

The price is not added VAT as the rules concerning reverse charge apply.

The above total amount does not cover any additional services agreed upon by the parties in written amendments to this contract.

4.2. Invoice

Invoice for the total amount according to section 4.1 and after any deductions according to sections 1.3,3 or of any amounts due to Contractors payment of damages etc. according to appendix 1 will be issued from the Contractor after expiry of the final acceptance period as mentioned in section 2.2.

The invoice is due for payment 14 calendar days upon receipt.

4. Final acceptance of services - damages

Immediately prior to the end of the contract period according to Appendix 1 the Contractor must give written notice to the Customer in order for the Parties to arrange for an inspection of the services performed. This meeting must be called by the Customer and must take place within 5 days after such notification is received by the Contractor.

If the Customer fails to call this meeting as described above the services shall be deemed in accordance with the service agreement.

During the inspection the performed services are evaluated according to the provisions as stated in Appendix 1.

Unless the Customer during this meeting can document that the services have not been performed according to the provisions in Appendix 1 the Services shall be deemed in accordance with the service Agreement.

If the Customer during this meeting can document that the services have not been performed according to the provisions in Appendix 1 the Customer shall be entitled to reduce the price according to section 4.1 as described in Appendix 1.

This provision does not restrict the Customer´s right to claim damages according to other applicable legislation on claims and damages.

...

Appendix No. 1

The services

The services to be performed by the Contractor according to this Agreement are:

 • Cutting by chain saw xxx of trees all with coloured labels. Planning of tree stumps 3-5 cm above ground.
 • Trimming of trees corresponding to 10% of tree height.
 • Sorting of cut trees according to coloured label.
 • Manual transportation of trees as sorted to forest tracks.
 • Packing of the trees in pallets using pallets-machine
 • Labelling the pallets sort and amount loaded.

Tools, machinery etc. rented from the Customer

According to section 3 of this Service Agreement the Contractor agrees to rent net-machines for DKK xx per unit per day, pallets-machines for DKK xx per unit per day and tractors for xx pr. unit day incl. fuel and service for the period of this Service Agreement.

Tools, machinery etc. supplied by the Contractor

The Contractor supplies his workers with:

 • Chain saws
 • Work wear and safety equipment according to Danish legislation.

All without any cost to the Customer.

Materials supplied by the Customer

According to section 3 of this Service Agreement the Customer must provide nets, pallets and labelling machine without any cost to the Contractor.

Schedule of the services

The services will be performed from ... 2009 to ... 2009.

The services will be performed at the location indicated by the customer according to appendix 2.

Damages, liability etc.

The Contractor is responsible for the proper performance of the above work. The price according to section 4 of the Service Agreement will be reduces by DKK xx per tree that is damaged or not in accordance with the Agreement such as but not limited to broken branches/tops, too small cuts or trees, wrong colour, soiled or in any other way mishandled so that it cannot be used.

The Contractor will be liable to pay a fine of DKK xx per day the schedule of the services is delayed no matter what the reason. The fine will be deducted in the price agreed in section 4 of the Service Agreement..

"

Bilag 2-15 har samme indhold som bilag 1, hvor bilaget således består af en "Service Agreement" og "Appendix 1" og "Appendix 2", og hvorefter kontraktsparter er angivet som spørgeren og en endnu ikke navngivet medkontrahent benævnt "Contractor xx". De i kontrakterne indeholdte vilkår er enslydende med det ovenfor beskrevne indhold i bilag 1, men dog forskellige med hensyn, hvilken arbejdsopgave, den enkelte kontrakt vedrører, prisen herfor, materiel/værktøj, der stilles til rådighed eller skal lejes i forbindelse med udførelse af opgaven, fradrag i prisen for mangelfuld opfyldelse m.v.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse at det stillede spørgsmål kan besvares bekræftende.

Der er i nærværende tilfælde tale om, at en udenlandsk virksomhed påtager sig en entrepriseopgave for en dansk hvervgiver og udfører denne arbejdsopgave på egen risiko og ansvar, med egne ansatte og under egen instruktion og ved brug af egne eller lejede arbejdsredskaber mv.

Repræsentanten har herefter anført, at det fremgår af bilag 1-15, at det er det udenlandske selskabs ansvar at tilrettelægge arbejdet og sørge for at dette udføres korrekt og til den aftalte tid uden skade på hverken planter eller afgrøder. Sker dette ikke modregnes der pr. antal beskadiget plante mv. i entreprisesummen, og der er aftalt dagbøder ved forsinkelse. Der er reguleret i kontrakterne, hvordan kontrol af det leverede skal ske ved kontraktens udløb, jf. kontrakternes pkt. 5.

Spørgeren anviser for hver arbejdsopgave, jf. appendix 1 hvor arbejdet skal udføres, jf. appendix 2.

Arbejdsredskaber, transport, kost og logi samt forsikring for de udenlandske arbejdere er spørgeren uvedkommende og udgifter og planlægning i den forbindelse sker udelukkende via det udenlandske firma. Visse arbejdsredskaber er det aftalt i appendix 1, at entreprenøren lejer fra spørgeren til en aftalt pris per enhed pr. dag, hvilket beløb modregnes til slut ved betaling af entreprisesummen.

Såfremt spørger har mulighed for at stille logi til rådighed sker dette ved indgåelse af formel lejeaftale med det udenlandske firma og mod betaling af markedsleje.

Det udenlandske firma forpligter sig i kontrakten til at kunne dokumentere via gyldig blanket E101 at samtlige medarbejdere, som er sat på opgaven, er omfattet af hjemlandets sociale sikring.

Det udenlandske firma er ligeledes forpligtet til at lade sig registre i Danmark og give myndighederne de til en hver tid krævede oplysninger vedrørende medarbejdere mv.

Det udenlandske firma forpligter sig til at have en formand på opgaven, som kan tale engelsk eller tysk, og som varetager instruktionen af de udenlandske medarbejdere.

Herudover er bemandingen af og udførelsen af opgaven spørgeren uvedkommende, idet A ApS køber et færdigt resultat - i det konkrete tilfælde i form af den i kontrakten beskrevne entreprise. Spørgeren har således ingen instruktionsbeføjelse overfor det udenlandske firmas medarbejdere, og det udenlandske firma kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt firmaet ikke formår at levere det af spørgeren købte resultat, f.eks. på grund af manglende kvalifikationer, ligesom der i appendix 1 til de enkelte kontrakter er aftalt en konkret reduktion af entreprisesummen ved skader på afgrøder mv. samt dagbod ved forsinkelse.

Aftaleforholdet er i enhver henseende omfattet af dansk ret med hensyn til misligholdelse og erstatning. Dette medfører, at spørgeren ligeledes ud over det i kontrakterne og appendix 1 anførte kan kræve erstatning for dokumenteret tab som følge af mangelfuldt arbejde udført af det udenlandske firma efter de almindelige danske erstatningsretlige regler.

Prisen for udførelsen af entrepriseopgaven er beregnet ud fra en vurdering af det udenlandske firmas samlede omkostninger ved udførelse af opgaven med tillæg af en avance. Prisfastsættelsen er i øvrigt sket på sædvanlig vis ved forhandling mellem parterne, således at prisen for entrepriseopgaven er fast.

Begrebet arbejdsudleje tager i dansk ret ifølge betænkning over forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsloven (1981-1982) sigte på entrepriselignende forhold. I arbejdsudlejesituationen er der ikke tvivl om, at lønmodtageren er ansat i den udenlandske virksomhed, men det er til gengæld den danske virksomhed, der har det overordnede ansvar og risiko for det arbejde, der udføres.

Ved afgørelsen af om der tale om et entrepriseforhold eller et arbejdsudlejeforhold lægges vægt på nedenstående forhold, der vil kunne godtgøre, at der er tale om et entrepriseforhold:

Spørgsmål

Svar i nærværende sag

Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren

Nej

Den påhviler udelukkende det udenlandske selskab

Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret

Ja

Arbejdet udføres i de af spørger anviste plantager, planteskole mv., men det udenlandske firma bærer ansvaret for sine medarbejderes sikkerhed på arbejdspladsen

Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får

Nej

Der afgives tilbud efter en konkret vurdering af det udenlandske firmas samlede omkostninger med tillæg af en avance. Kontrakten indgås efter sædvanlig forhandling mellem parterne.

Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren (brugeren),

Nej

Det udenlandske selskab leverer eller lejer hovedparten af arbejdsredskaberne.

Entreprenøren fastsætter ensidigt antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Ja

Det er udelukkende op til det udenlandske firma at bemande entrepriseopgaven. Bemandingen er spørger uvedkommende.

I henhold til OECD modeloverenskomstens artikel 15, jf. pkt. 8 i kommentarerne til OECD modelaftalens artikel 15 er der ikke tale om arbejdsudleje hvis:

 • udlejeren bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet;
 • brugeren ikke har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren;
 • arbejdet ikke udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for;
 • vederlaget til udlejeren ikke beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager
 • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel ikke stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren;
 • antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer bestemmes ensidigt af udlejeren

Der er tale om en samlet vurdering.

Den nationale vurdering af om der er tale om arbejdsudleje må antages at være identisk med den internationale vurdering, der foretages med udgangspunkt i kommentaren til OECD modeloverenskomstens artikel 15.

En meget væsentlig del at denne vurdering er vurderingen af, hvem der bærer ansvar og risiko for arbejdsresultatet. Udgangspunktet er, at hvis der betales efter regning, altså efter medgået tid, bærer hvervgiveren (bygherren, brugeren) risikoen for arbejdsresultatet, jf. f.eks. Hans Henrik Vagner, Entrepriseret, 4. udgave ved Torsten Iversen, side 39 og Eric Boesgaard, Entrepriseudbud, 1. udgave side 13. Det taler i udpræget grad for, at der foreligger en arbejdsudlejesituation.

I nærværende tilfælde betales der en fast entreprisesum aftalt mellem parterne baseret på et tilbud fra det udenlandske selskab. Allerede derfor er der tale om, at det udenlandske selskab er ansvarlig overfor den danske virksomhed i det omfang det accepterede tilbud ikke opfyldes.

Som kunde køber spørger et færdigt resultat, hvor spørger erlægger en fast entreprisesum. Herved bærer det udenlandske firma enhver risiko for at spørger - på grund af mangelfuldt arbejde eller lignende - ikke betaler, ligesom det udenlandske firma bærer risikoen for eventuelt erstatningsansvar som følge af mangelfuldt udført arbejde.

Herudover har det udenlandske firma - som det fremgår af appendix 1 til de som bilag 1-15 fremlagte kontrakter påtaget sig en selvstændig risiko for arbejdsresultatet, idet mangler ved det udførte arbejde - herunder erstatningskrav - skal opgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler og medfører konkret reduktion af entreprisesummen, ligesom forsinkelse medfører dagbøder.

Kontrakten er i øvrigt i overensstemmelse med de af SKAT udstukne kriterier for, hvornår der ikke er tale om en arbejdsudlejesituation, jf. SKM2007.608.SKAT. Repræsentanten har afslutningsvist henvist til SKM2009.570.VLR, hvoraf fremgår at det ikke er en hindring for at anse en kontrakt som en entreprisekontrakt, at kunden anviser de steder, hvor arbejdet skal udføres.

Det stillede spørgsmål skal derfor besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved afgørelse af, om der er tale om arbejdsudleje eller entrepriseforhold, skal der foretages en samlet vurdering især på grundlag af de momenter, der er angivet i forarbejderne fra 1982 til den dagældende § 43, stk. 2, litra i, i kildeskatteloven, og som tillige bl.a. fremgår af cirkulære nr. 135 af 4. november 1988 om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven. Endvidere henvises til SKATs vejledning om entrepriseaftaler, SKM 2007.608.

Det fremgår heraf, at i arbejdsudlejesituationen er der ikke tvivl om, at lønmodtageren er ansat i den udenlandske virksomhed, men det er den danske virksomhed, der har det overordnede ansvar og risiko for det arbejde, der udføres. Myndighederne vil kunne godtgøre, at der er tale om et arbejdsudlejeforhold, såfremt

 1. den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren
 2. arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
 3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
 4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren, og
 5. udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Der er tale om en samlet vurdering. Der er altså i realiteten tale om en bevisvurdering, hvilket stiller krav til klarhed i udformningen og indholdet af entrepriseaftalen samt den faktiske udførelse af arbejdsopgaven.

SKAT bemærker, at i nærværende sag er der fremlagt en række aftaler, bilag 1-15, som spørger således påtænker at indgå, og som vedrører udførelse af en række opgaver i spørgers virksomhed inden for produktion og salg af juletræer og pyntegrønt. Det er i den forbindelse ikke oplyst, hvem kontrakterne påtænkes indgået med, herunder nærmere oplysninger om kontraktsparters navne, hjemsted, virksomhedstype, antal ansatte, ansattes aflønning, deres erfaring inden for området m.v., og det vides heller ikke, om der er tale om15 forskellige kontraktsparter, eller om aftalerne indgås med en part eller eventuelt flere.

SKAT forudsætter imidlertid ved nærværende besvarelse, at kontraktsparterne, som spørgeren entrer med ved fremlagte kontraktsbilag 1-15, alle er af spørgeren uafhængige kontraktsparter.

Kontrakterne indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilket arbejde, der konkret skal udføres, i hvilken periode, fast pris herfor m.v. I kontrakterne er det videre angivet, at der kan ske reduktion i betalingen, hvis kvaliteten af arbejdets resultat ikke lever op til spørgers forventninger, og før endelig afregning sker der en besigtigelse af det udførte arbejde.

Arbejdet udføres på spørgers tilhørende virksomhedsarealer, som spørgeren har kontrollen og ansvar over enten via ejeskab, forpagtning, træfældningsrettigheder over etc.

Udfra indholdet af de fremlagte kontrakter er der ikke umiddelbar sammenhæng mellem det vederlag, som spørger skal betale til kontraktsparten, og aflønningen til kontraktsparts ansatte, idet det dels ikke vides hvor mange ansatte, kontraktspart anvender til udførelse af arbejdsopgaven, anvendte arbejdstimer, aflønning herfor til den enkelte m.v. Det er heller ikke oplyst, hvorvidt den eventuelle erstatning, som kontraktspart må betale i tilfælde af skade på planter, træer m.v. kan overvæltes på de ansatte.

Det er i kontrakterne videre angivet, at kontraktsparten skal udpege en leder for kontraktspartens ansatte, som taler og skriver engelsk eller tysk, og til hvem kotraktsparten kan give de nødvendige instruktioner vedrørende udførelse af den påtagne opgave.

SKAT forudsætter herved udtrykkeligt, at spørger ikke reelt og faktuelt under effektueringen af kontrakterne vil forestå ledelse og instruktion af arbejderne, og heller ikke har indflydelse på antallet af ansatte hos kontraktsparten, deres kvalifikationer, arbejdstimer i forbindelse med udførelse af arbejdet m.v.

Endvidere forudsættes det, at der ikke er nær sammenhæng mellem det vederlag, som spørger skal betale til kontraktsparten, og aflønningen til kontraktsparts ansatte.

SKAT bemærker videre, at det derudover er oplyst, at kontraktsparten ved udførelse af nogle af de opgaver, som kontrakterne omhandler, skal sørge for maskiner og arbejdsredskaber til brug for udførelse af arbejdet, og hvor maskiner skal lejes ud af spørgeren til en bestemt angiven leje, medens andre arbejdsredskaber, materiel, planter m.v. skal stilles til rådighed af spørgeren vederlagsfrit. Kontraktspart forestår sakse, arbejdstøj, sikkerhedsudstyr m.v. til de ansatte.

Udfra en samlet konkret vurdering lægges det til grund, at kontraktsparterne i henhold til bilag 1-15, således i overvejende grad vil bære risikoen for arbejdets udførelse. Spørgeren er udfra det oplyste ikke tillagt ledelsesretten. Spørger har ikke ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men har alene kontrolbeføjelser vedrørende det udførte arbejde, og stiller kun i begrænset omfang værktøj og maskiner til rådighed for de udenlandske arbejdstagere, og spørgeren er tillige tillagt reklamationsret m.v. i tilknytning til afregning med kontraktsparter.

Efter SKATs opfattelse kan alle kontrakter med tillæg efter en samlet konkret vurdering af hver enkelt kontrakt, godkendes som entreprisekontrakter med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser.

SKAT finder herefter, at der kan svares bekræftende på de stillede spørgsmål.

Det forudsættes herved udtrykkeligt, at aftaleparterne efterfølgende efterlever aftalerne i praksis.

SKAT bemærker endelig, at der ved nærværende anmodning om bindende svar ikke er taget stilling til, hvorvidt den eller de udenlandske kontraktsparter, som spørgeren påtænker at indgå de i bilag 1-15 beskrevne kontrakter med, har fast driftssted i Danmark, og med deraf følgende skattemæssige konsekvenser for medkontrahenten/medkontrahenterne. Der er heller ikke taget stilling til, i hvilket omfang den udenlandske arbejdskraft bliver skattepligtig efter andre regler, der medfører indeholdelsespligt for spørgeren eller medkontrahent.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.