Dato for udgivelse
08 apr 2010 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2010 10:37
SKM-nummer
SKM2010.255.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-201386
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Arbejdsgiveren og A-skat, udenlandsk arbejdskraft
Resumé

Sagen omhandler, hvorvidt der i forbindelse med indgåelse af 21 kontrakter inden for produktion af agurker foreligger entrepriseaftale eller arbejdsudleje vedrørende udførelse af de i kontrakterne angivne arbejdsopgaver. Skatterådet svarer bekræftende på, at de som bilag 1 - 21 vedlagte kontrakter ikke er en kontrakt om arbejdsudleje.

Hjemmel
Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskatteloven § 48 B
Reference(r)
Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskatteloven § 48 B
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 C.1

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 1 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 2. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 2 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 3. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 3 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 4. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 4 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 5. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 5 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 6. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 6 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 7. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 7 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 8. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 8 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 9. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 9 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 10. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 10 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 11. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 11 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1 ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 12. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 12 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 13. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 13 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 14. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 14 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 15. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 15 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 16. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 16 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 17. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 17 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 18. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 18 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 19. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 19 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 20. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 20 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?
 21. Kan Skatterådet bekræfte at den som bilag 21 vedlagte entreprisekontrakt med appendix 1  ikke er en kontrakt om arbejdsudleje?

Spørgers forslag

Fsva. spørgsmål 1-21: Ja.

SKATs indstilling

Fsva. spørgsmål 1-21: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers repræsentant har oplyst, at Gartneriet A A/S påtænker at indgå entreprisekontrakter med den udenlandske entreprenør, som beskrevet i de ved anmodningen vedlagte entreprisekontrakter, bilag 1-21, med appendix 1.

Kontrakernes betingelser er i al væsentlighed ens, dog afviger entreprisesummen, stedet for udførelsen af entrepriseopgaven (de enkelte drivhuse) samt antallet af plantninger. Endelig vedrører kontrakten, jf. bilag 21, en opgave, hvor høst m.v. af skoleagurker kombineres med høst m.v. af almindelige agurker.

"

Contract of Entreprise

§1
The parties

Between:

And

Gartneriet A A/S

(hereafter called the "Costumer")

The Parties hereby agree on the performance of  have today concluded this Service Agreement on the following contract work:

§ 2
Scope and duration of the contract work

The Contractor shall from the beginning of week ... to end of week ..., 2010 perform the following:

Preparation for planting, planting, nursing and harvesting of cucumbers in Blok 2, at a total of .... m2 as indicated in Appendix 1. Minimum result -  xx cucumbers per square meter.

During the contract period the contractor is responsible for one planting-session and the contractor is responsible for delivering a total of minimum xx, 1. sorting cucumbers to the customer.

The contractor is responsible for the wrapping  of the delivered cucumbers in foil with the customer´s name, logo etc. The contractor is also responsible for packing of the delivered cucumbers in boxes with the customer´s logo and name and loading of the packed cucumbers on trucks and cleaning of the greenhouse.

The costumer is responsible for the removal of the cucumber plants cut down by the contractor after a planting-session. The customer is responsible for transport of the harvested cucumbers from block 2 to the packing area.

§ 3
Quality of the contract work

The work shall be performed correctly and the contractor guarantees that the work will be carried out by staff possessing the necessary professional skills and experience so that the quality of the work in every respect complies with national and international standards of the business.

The customer shall conduct random quality inspections of the work result. If the work result delivered by the contractor does not comply with the standards of the business or the contractor in any way mishandles etc. the plants etc. the costumer is entitled to claim damages according to the provisions in article 4.

§ 4
Contract sum

For the agreed contract work, the contractor shall receive a total sum of EUR xx.

The contract sum is exclusive of Danish VAT (25 %) wich will be paid to the Danish tax authorities by the costumer according to the Danish VAT legislation §§ 17-18 and § 46 concerning reverse payment of VAT for certain services related to property and/or movable property.

In addition to a possible claim for damages for economic loss the costumer is entitled without documenting the actual loss to deduct EUR xx exclusive VAT per plant and EUR xx exclusive VAT per cucumber that is damaged in the contract sum.

The contractor must also pay damages to the customer according to the above rates if plants, cucumbers etc.:

 • Are not harvested, planted, wrapped, packed or handled correctly
 • In any way do not comply with the standards of the business, or
 • In any other way are damaged during handling by the contractor.

If the contractor does not deliver a total of xx wrapped, packed and loaded  cucumbers as described in article 2, the costumer is entitled to deduct EUR xx exclusive VAT per cucumber not delivered at the end of week ….

If the Customer's documented loss exceeds any of the above mentioned amounts the Costumer is entitled to claim damages for the documented loss according to Danish legislation.

If the total harvested, wrapped, packed and loaded cucumbers in the period of the contract exceed the agreed amount of xx the exceeding cucumbers will accrue to the Costumer without further payments to the Contractor.

The Contractor shall every two weeks - first time in week ... - issue an invoice on account exclusive of Danish VAT stating "reverse charge" for the work performed correctly according to this contract.

The payments on account will in the weeks ..., be of each EUR xx exclusive VAT and the final invoice in week ... will be of EUR xx exclusive of VAT. The Customer is entitled to offset any claims according to the provisions in this article and the contract in the invoices. The customer is entitled in the invoices to offset any invoiced lease amounts according to separate leasing agreement(s) between the parties.

Payment shall be effectuated by bank transfer to an account specified by the Contractor.

To be effected on time, payment shall take place no later than eight (8) days from receipt of invoice. The invoice shall be considered received when it has been forwarded by ordinary mail or e-mail.

§ 5.
Obligations of the Contractor

The Contractor shall perform the agreed contract work using the number of workers which the Contractor deems necessary in order to perform the work within the period of time allowed.

The Contractor is responsible and bears the risk for transportation of the employees from their home country to the Costumer. This is of no concern to the Costumer.

Separate agreement concerning accommodation is agreed between the parties.

Board and lodging etc. shall in  every other respect be of no concern to the Costumer.

The Contractor shall inform the Costumer of the names of one or two employees who have been assigned the foremanship responsibilities on behalf of The Contractor.

The foreman shall be the contact person between the Contractor and the Costumer and must be able to speak and write English or German on a communicative level.

The foreman is responsible for the day to day leadership of the Contractor's employees in order to perform the agreed contract work and deliver the results required in this contract.

The foreman shall be authorised on behalf of the Contractor to make agreements  with the Costumer on the overall performance of the work.

The Costumer shall have no authority to give the Contractor's employees specific or general instructions.

The Contractor shall be registered with SKAT (the Danish tax authorities), in the place where SKAT requires the foreign company to be registered.

The Contractor shall inform SKAT/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen on the website (www.virk.dk) of the names, addresses, etc. of all employees no later than on the day when the work is commenced. This information is to be used for SKATs tax register (RUT- Register).

The Contractor shall be responsible for complying with the regulations pertaining to the performance of work in Denmark by foreign enterprises. The contractor's contact to the Danish authorities shall be of no concern to the Costumer.

The Contractor shall guarantee that the work be performed in accordance with the current rules concerning work environment, working hours and holidays. The Contractor  shall moreover guarantee that all employees are insured against work injuries.

The Contractor shall guarantee that Danish legislation on equal rights for men and women in all respects are complied with if relevant

The Contractor shall be responsible for the employees having a valid contract of employment in their home country and shall ensure that the employees are covered by social security in their home country through a valid E 101 formula from the Social Security authorities in their home country.

The Contractor shall take out a customary business insurance policy covering any damage to the person and property of any third party.

The Contractor shall only be entitled to let the work be performed, in full or in part, by a subcontractor if the Costumer has expressly accepted this in writing.

§ 6.
Materiel

The Costumer is equipped with and supplies the plants, tables, pots, water installation and fertilizer in order to plant, grow and harvest cucumbers. The Costumer will further supply water, packing/wrapping-machinery, foil with the customers name and logo and boxes with the customers name and logo.

All other machines, work tools, knives, clothes for the employees etc. needed to comply with this contract are supplied by the Contractor. Separate lease agreement is made between the parties in respect to the contractor's lease of a fork-truck and a small pallets-lifter.

§ 7.
Notification

The parties shall be obliged mutually to notify each other of any matter which may influence the performance of the described tasks, etc.

....

Ved bilag 1 er vedlagt "Appendix 1", som viser et kort over spørgers virksomheds arealer og bygninger som på kortet er inddelt i mindre områder, angivet som blokke.

Kontrakten vedlagt som nærværende sags bilag 1 vedrører agurkedyrkning og høst i blok 2, et areal på xx m2, og hvor medkontrahenten er ansvarlig for at levere minimum xx stk. 1. sorterings agurker, i perioden uge ... til uge ...

Bilag 2-21 har samme indhold til bilag 1, hvor bilaget således består af en "Contract of entreprise" og "Appendix 1", og hvorefter kontraktsparter er angivet som spørgeren og en endnu ikke navngivet medkontrahent. De i kontrakterne indeholdte vilkår er enslydende med det ovenfor beskrevne indhold i bilag 1, og vedrører alle plantning, dyrkning og høst af agurker. Kontrakterne er dog forskellige med hensyn til, hvilken blok på spørgers virksomhed, hvorpå der skal ske plantning, pleje, høst m.v. af agurker, arealets størrelse, tidsperioden, inden for hvilket arbejdet med agurkedyrkning foregår, antallet af agurker, som arbejdet skal resultere i og som skal leveres til spørgeren, prisen for det pågældende arbejde m.v.

Spørger har videre oplyst, at der udover kontrakterne, fremlagt som bilag 1-21, tillige vil blive indgået en selvstændig aftale vedrørende materiel m.v., med følgende indhold:

"

§ 1.
The parties:

....

and

Gartneriet A A/S
(As "Costumer")

§2
Lease of fork-lift

The contractor leases a fork-lift from the customer to perform the tasks according to the main contract of enterprise for the period week ..., 2010. The lease period is week ..., 2010, both weeks inclusive. The lease includes fuel and service.

The lease amount is EUR xx per week.

§ 3
Lease of lift

The contractor leases two small pallets-lifters from the customer to perform the tasks according to the main contract of enterprise concerning week ..., 2010. The lease period is week ..., 2010, both weeks inclusive.

The lease amount is EUR xx per week.

§ 4
Lease of accommodation

It is also agreed that the customer during the weeks ... to ..., 2010 undertakes to have x rooms for use by the contractors' employees. The contractor will pay EUR xx per week per room used by the çontractor's employees.

§ 5
Invoices

The Customer shall invoice the Contractor every two weeks first time in week ... Payment can be made by offsetting the amount invoiced according to this agreement in the amounts invoiced by the Contractor according to the main contract of enterprise concerning week ..., 2010.

...."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse at det stillede spørgsmål kan besvares bekræftende.

Spørgerens repræsentant har således anført, at som det fremgår af kontrakterne, er det entreprenørens ansvar at tilrettelægge arbejdet og sørge for at dette udføres korrekt og til den aftalte tid uden skade på planter m.v. Leveres der ikke kontraktsmæssigt modregnes der pr. antal beskadiget plante samt pr. ikke leveret agurk m.v. i entreprisesummen.

Entreprenøren leverer hovedparten af arbejdsredskaber m.v. jf. kontrakten. Visse arbejdsredskaber er det aftalt i en selvstændig kontrakt, jf. bilag 22, at entreprenøren lejer fra spørger til en aftalt pris, som efter det oplyste er baseret på almindelige markedsvilkår, dvs. en pris der svarer til, hvad entreprenøren kunne leje til uafhængigt af spørger.

Entreprenørens medarbejdere er efter det oplyste fastansatte i hjemlandet og modtager fast månedsløn. De er endvidere omfattet af X-lands social sikring under arbejdet i Danmark og entreprenøren forpligter sig i kontrakten til at kunne dokumentere via gyldig blanket E101 at samtlige medarbejdere, som er sat på opgaven, er omfattet af hjemlandets sociale sikring.

Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at lade sig registre i Danmark og give myndighederne de til en hver tid krævede oplysninger vedrørende medarbejdere mv.

Entreprenøren har og er ifølge kontrakterne forpligtet til at have en formand på opgaven som kan tale engelsk eller tysk og som varetager instruktionen af entreprenørens medarbejdere.

Herudover er bemandingen af og udførelsen af opgaven spørgeren uvedkommende, idet spørgeren har købt et færdigt resultat, jf. kontrakterne. Spørger har ingen instruktionsbeføjelse overfor entreprenørens medarbejdere og entreprenøren kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt entreprenøren ikke formår at levere det af spørger købte resultat, f.eks. på grund af manglende kvalifikationer hos entreprenørens medarbejdere.

I det omfang entreprenøren høster m.v. mere end forudsat i kontrakten vil dette udbytte tilfalde spørger vederlagsfrit. Omvendt vil manglende levering af det aftalte imidlertid udløse reduktion i den aftalte entreprisesum. Risikoen for det udførte arbejde påhviler således alene entreprenøren.

Aftaleforholdet er i enhver henseende omfattet af dansk ret med hensyn til misligholdelse og erstatning. Dette medfører at spørger ligeledes kan kræve erstatning for dokumenterede tab som følge af mangelfuldt arbejde udført af entreprenøren efter de almindelige danske erstatningsretlige regler.

Prisfastsættelsen er sket på sædvanlig vis ved forhandling under personligt møde mellem parterne hos spørger, således at prisen for entrepriseopgaven er fast og alene kan reduceres i tilfælde af mangler, forsinkelse m.v. som beskrevet i kontrakten.

Entreprisesummen kan som nævnt ikke forhøjes.

Repræsentanten har videre anført, entreprenøren er en EU-baseret virksomhed, som påtager sig en entrepriseopgave for spørger og udfører denne arbejdsopgave på egen risiko og ansvar, med egne ansatte og under egen instruktion og ved brug af egne eller lejede arbejdsredskaber mv.

Begrebet arbejdsudleje tager i dansk ret ifølge betænkning over forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsloven (1981-1982) sigte på entrepriselignende forhold. I arbejdsudlejesituationen er der ikke tvivl om, at lønmodtageren er ansat i den udenlandske virksomhed, men det er til gengæld den danske virksomhed, der har det overordnede ansvar og risiko for det arbejde, der udføres.

Ved afgørelsen af om der tale om et entrepriseforhold eller et arbejdsudlejeforhold lægges vægt på en samlet vurdering af nedenstående forhold:

Spørgsmål

Svar i nærværende sag

Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren

Nej

Den påhviler udelukkende entreprenøren

Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret

Ja

Arbejdet udføres på spørgers adresse, men entreprenøren bærer ansvaret for sine medarbejderes sikkerhed på arbejdspladsen og har i det hele risikoen for arbejdets udførelse.

Vederlaget til entreprenøren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får

Nej

Entrepriseummen er fast og er fastsat efter konkret forhandling mellem parterne.

Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren

Nej

Entreprenøren leverer eller lejer hovedparten af arbejdsredskaberne.

Hvervgiveren fastsætter ensidigt antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Nej

Det er udelukkende op til entreprenøren at bemande entrepriseopgaven. Bemandingen er spørger uvedkommende.

Hvis der kan svares nej til hovedparten af ovennævnte spørgsmål vil der være tale om entreprise.

I henhold til OECD modeloverenskomstens artikel 15, jf. pkt. 8 i kommentarerne til OECD modelaftalens artikel 15 lægges endvidere vægt på følgende yderligere momenter som taler for entreprise:

Hvervgiveren bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet

Nej

Entreprenøren er direkte ansvarlig for korrekt og rettidig udførelse af entreprisen og entreprisesummen reduceres, hvis der er mangler eller hvis der indtræder forsinkelse. Desuden kan entreprenøren holdes erstatningsansvarlig for mangler/forsinkelse efter dansk rets almindelige regler.

Hvervgiveren har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren;

Nej

Entreprenøren har den fulde instruktionsbeføjelse og leder sine medarbejdere via en arbejdsleder i blokkene.

En meget væsentlig del af vurdering mellem entreprise/arbejdsudleje, er vurderingen af, hvem der bærer ansvar og risiko for arbejdsresultatet. Udgangspunktet er, at hvis der betales efter regning, altså efter medgået tid, bærer hvervgiveren (bygherren, brugeren) risikoen for arbejdsresultatet, jf. f.eks. Hans Henrik Vagner, Entrepriseret, 4. udgave ved Torsten Iversen, side 39 og Eric Boesgaard, Entrepriseudbud, 1. udgave side 13. Det taler i udpræget grad for, at der foreligger en arbejdsudlejesituation.

I nærværende tilfælde betales der en fast entreprisesum aftalt efter forhandling mellem parterne og denne reduceres i tilfælde af mangler eller forsinkelser forårsaget af entreprenøren. Allerede derfor er entreprenøren ansvarlig overfor spørger i det omfang det accepterede tilbud ikke opfyldes.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved afgørelse af, om der er tale om arbejdsudleje eller entrepriseforhold, skal der foretages en samlet vurdering især på grundlag af de momenter, der er angivet i forarbejderne fra 1982 til den dagældende § 43, stk. 2, litra i, i kildeskatteloven, og som tillige bl.a. fremgår af cirkulære nr. 135 af 4. november 1988 om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven. Endvidere henvises til SKATs vejledning om entrepriseaftaler, SKM 2007.608.

Det fremgår heraf, at i arbejdsudlejesituationen er der ikke tvivl om, at lønmodtageren er ansat i den udenlandske virksomhed, men det er den danske virksomhed, der har det overordnede ansvar og risiko for det arbejde, der udføres. Myndighederne vil kunne godtgøre, at der er tale om et arbejdsudlejeforhold, såfremt

 1. den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren
 2. arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
 3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
 4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren, og
 5. udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Der er tale om en samlet vurdering. Der er altså i realiteten tale om en bevisvurdering, hvilket stiller krav til klarhed i udformningen og indholdet af entrepriseaftalen samt den faktiske udførelse af arbejdsopgaven.

SKAT bemærker, at i nærværende sag er der fremlagt en række aftaler, bilag 1-21, som spørger således påtænker at indgå, og som vedrører udførelse af en række opgaver i spørgers virksomhed inden for produktion agurker. Det er i den forbindelse ikke oplyst, hvem kontrakterne påtænkes indgået med, herunder nærmere oplysninger om kontraktsparters navne, hjemsted, virksomhedstype, antal ansatte, ansattes aflønning, deres erfaring inden for området m.v., og det vides heller ikke, om der er tale om 21 forskellige kontraktsparter, eller om aftalerne indgås med en part eller eventuelt flere.

SKAT forudsætter imidlertid ved nærværende besvarelse, at kontraktsparterne, som spørgeren entrer med ved fremlagte kontraktsbilag 1-21, alle er af spørgeren uafhængige kontraktsparter.

Kontrakterne indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilket arbejde, der konkret skal udføres, i hvilken periode, fast pris herfor m.v. I kontrakterne er det videre angivet, at der kan ske reduktion i betalingen, hvis kvaliteten af arbejdets resultat ikke lever op til spørgers forventninger, og før endelig afregning sker der en besigtigelse af det udførte arbejde.

Udfra indholdet af de fremlagte kontrakter er der ikke umiddelbar sammenhæng mellem det vederlag, som spørger skal betale til kontraktsparten, og aflønningen til kontraktsparts ansatte, idet det dels ikke vides hvor mange ansatte, kontraktspart anvender til udførelse af arbejdsopgaven, anvendte arbejdstimer, aflønning herfor til den enkelte udover at de er fast månedslønnede. Det er heller ikke oplyst, hvorvidt den eventuelle erstatning, som kontraktspart må betale i tilfælde af skade på planter, grøntsager m.v. kan overvæltes på de ansatte.

Det er i kontrakterne videre angivet, at kontraktspart skal udpege en eller to ledere for kontraktsparts ansatte, som taler og skriver engelsk eller tysk, og til hvem kotraktspart kan give de nødvendige instruktioner vedrørende udførelse af den påtagne opgave.

SKAT forudsætter herved udtrykkeligt, at spørger ikke reelt og faktuelt under effektueringen af kontrakterne vil forestå ledelse og instruktion af arbejderne, og heller ikke har indflydelse på antallet af ansatte hos kontraktspart, deres kvalifikationer, arbejdstimer i forbindelse med udførelse af arbejdet m.v.

Endvidere forudsættes det, at der ikke er nær sammenhæng mellem det vederlag, som spørger skal betale til kontraktspart, og aflønningen til kontraktsparts ansatte.

SKAT bemærker videre, at det derudover er oplyst, at kontraktspart ved udførelse af de opgaver, som kontrakterne omhandler, af spørger skal lease lifte. Spørgeren skal derimod levere planter, borde, potter, vandingsudstyr, pakkeudstyr m.v. Derudover skal kontraktspart af spørger leje xx værelser til brug for indlogering af kontraktsparts ansatte.

Udfra en samlet konkret vurdering lægges det imidlertid til grund, at kontraktsparterne i henhold til bilag 1-21, i overvejende grad vil bære risikoen for arbejdets udførelse. Der er herved henset til, at spørgeren udfra det oplyste ikke er tillagt ledelsesretten. Spørger har ikke ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men har alene kontrolbeføjelser vedrørende det udførte arbejde. Der er tillige aftalt fast pris for opgavernes udførelse. Endvidere er spørgeren tillagt reklamationsret m.v. i tilknytning til afregning med kontraktsparterne. Spørgeren stiller dog i et vist større omfang værktøj og maskiner til rådighed for de udenlandske arbejdstagere, og stiller lokaler til indlogering til rådighed, hvor kontraktsparterne imidlertid skal betale for logi til medarbejderne.

Efter SKATs opfattelse kan alle kontrakter med tillæg således efter en samlet konkret vurdering af hver enkelt kontrakt, godkendes som entreprisekontrakter med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser.

SKAT finder herefter, at der kan svares bekræftende på de stillede spørgsmål.

Det forudsættes herved udtrykkeligt, at aftaleparterne efterfølgende efterlever aftalerne i praksis.

SKAT bemærker endelig, at der ved nærværende anmodning om bindende svar ikke er taget stilling til, hvorvidt den eller de udenlandske kontraktsparter, som spørgeren påtænker at indgå de i bilag 1-21 beskrevne kontrakter med, har fast driftssted i Danmark, og med deraf følgende skattemæssige konsekvenser for medkontrahenten/medkontrahenterne. Der er heller ikke taget stilling til, i hvilket omfang den udenlandske arbejdskraft bliver skattepligtig efter andre regler, der medfører indeholdelsespligt for spørgeren eller medkontrahent.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.