Dato for udgivelse
25 Mar 2010 14:38
SKM-nummer
SKM2010.220.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-151507
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
SD-cirkulære, ophævelse, begrænset skattepligt, artister
Resumé
-
Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk 1, nr. 1.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 D.A.2.1 

Med virkning fra 1. maj 2010 ophæves hermed:

SD-cirkulære 1989-56

Cirkulæret vedrører særlige regler om forskudsregistrering af kunstnere, musikere, sportsfolk, scenografer, gæsteinstruktører og lignende, der er bosat i udlandet, men som arbejder i et ansættelsesforhold for en arbejdsgiver her i landet.

Efter ophævelsen af SD cirkulære 1989-56 skal udenlandske kunstnere, musikere, sportsfolk, scenografer, gæsteinstruktører og lignende i tejensteforhold behandles som alle andre med kortvarig ansættelse i Danmark og bopæl i udlandet.